fbdev: move FBIO_WAITFORVSYNC to linux/fb.h
[safe/jmp/linux-2.6] / include / linux / ivtvfb.h
2010-05-25 Grazvydas Ignotasfbdev: move FBIO_WAITFORVSYNC to linux/fb.h
2009-03-26 Arnd Bergmannmake most exported headers use strict integer types
2008-08-16 David WoodhouseFix header export of videodev2.h, ivtv.h, ivtvfb.h
2007-10-10 Hans VerkuilV4L/DVB (6119): ivtvfb: renamed ivtv-fb to ivtvfb,...